Skyline van Den Helder

Over de organisatie van het festival

Sinds 1997 heeft de AV groep Drenthe het Festival van het Noorden op verschillende locaties in Drenthe en Overijssel georganiseerd.

Door het stijgen van de leeftijd, het uitblijven van verjonging en ziekte bij een aantal leden van de AV groep, dreigde het festival een vroegtijdig einde te beleven.

Omdat in het verleden al eerder met succes een beroep op de fotoclub Den Helder is gedaan, kwam in 2018 wederom een telefoontje uit Drenthe van de gewaardeerde en inmiddels overleden AV maker Henk Hageman om te zien of er ondersteuning mogelijk was.

Ben de Hond en Aart Teeuwen van de fotoclub Den Helder hebben de uitnodiging aanvaard en inmiddels is in de afgelopen twee jaar het festival van het Noorden met succes georganiseerd.

Omdat de leeftijd en vooral de gezondheid van de AV groep Drenthe dermate snel achteruit is gegaan, en het bijzonder spijtig zou zijn dat dit festival van de kalender zou verdwijnen, is besloten om dit festival in leven te houden en onder te brengen bij de fotoclub Den Helder.

Waar in 2019 de regie al nagenoeg volledig lag in Den Helder, zal er vanaf 2020 het festival onder volledige verantwoordelijkheid van deze fotoclub georganiseerd worden.

Een goede start werd ons gegeven doordat de AV groep Drenthe de resterende gelden uit de clubkas heeft overgemaakt naar Den Helder.

Wat niet veranderd is, is de locatie. Om ook onze zuiderburen en collega’s in het zuiden tegemoet te komen door de locatie niet nog noordelijker te verplaatsen, is besloten om het festival “gewoon” op de vertrouwde plek te laten plaatsvinden, en wel in theater “de Meenthe” in Steenwijk.

Wij hopen op deze manier het Festival van het Noorden op de AV kalender te houden en hopen vele AV makers en andere liefhebbers te mogen begroeten op 28 november 2020 in Steenwijk.

Meer informatie over het festival.